Gebruik eens video voor je B2B-boodschap!

B2B online (afbeelding geen video)Video wordt nog relatief weinig als communicatiemiddel in de business-to-business markt toegepast. Terwijl video toch een prima investering is met een hoog rendement. Tijd voor verandering?